Gwestai Gogledd Cymru

Croeso i Westy’r Royal Oak / Y Dderwen Frenhinol ym Metws y Coed
Gwyliau bach … i gerdded erwau Eryri neu ymlacio mewn moethusrwydd.

Mae Gwesty’r Royal Oak yn adeilad hardd a oedd yn arfer â bod yn dafarn coets fawr. Mae ein hystafelloedd moethus a modern wedi eu cynllunio i ategu naws y bensaernïaeth Fictoraidd.

Ewch i dudalen yr ystafelloedd i chi gael cipolwg arnyn nhw!

Mae digon o ddewis o lefydd bwyta yn y gwesty ac yn y Stablau. Mae gennym ni hefyd sba hamdden yn ein chwaer westy sydd ond ychydig funudau i ffwrdd. Mae popeth sydd ei angen arnoch chi i ymlacio o fewn eich cyrraedd. Ac os ydych chi’n un am siopa, beth am fynd i siop Anna Davies lle gewch chi bob math o ddillad a nwyddau diddorol, cofroddion ac anrhegion?

A pheidiwch ag anghofio fod mynyddoedd a thraethau Eryri ar garreg y drws!

Mae’r gwesty yng nghanol y pentref gyda golygfeydd gwych o Eryri ac afon Llugwy. Mae ymwelwyr yn dod o bob cwr o’r byd i Fetws-y-Coed, y lle delfrydol ar gyfer ymweld ag Eryri a gogledd Cymru.

Mae gennym ni hefyd ddau fwthyn moethus hunanarlwyo – i wybod mwy, ewch i wefan Coedfa Cottages.

Comments are closed.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close